Projekt Energetické úspory v areálu LUX interiér, s. r. o., je spolufinancován Evropskou unií.

Nše společnost realizuje projket s názvem "Energetické úspory v areálu LUX interiér s. r. o.", reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011431, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

V rámci realizace projektu dojde k zateplení objektu C (p. č. st. 59) včetně výměny otvorových výplní, instalaci nového zdroje tepla včetně nové otopové soustavy a osazení úsporného osvětlení. Dále budou instalovány fotovoltaické panely na střeše sousedního objektu (p. č. st. 61) a získaná energie bude využívána pro vlastní spotřebu v areálu žadatele. 

eu